Bieżący numer

Archiwum

Fosfor i fosforany w żywieniu drobiu
Agnieszka Gajda-Janiak1, Dorota Jamroz1, Zbigniew Wzorek2,Zygmunt Kowalski2 1Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław 2Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej

Stosowane w żywieniu zwierząt pasze zawierają niezbędne do życia składniki mineralne. Deficyt jakiegoś pierwiastka zwierzęta wniewielkim stopniu kompensują wyższym spożyciem paszy, co nie jest jednak korzystne ze względów zdrowotnych i ekonomicznych. Nadmiar pobranej paszy obciąża przewód pokarmowy i stanowi zagrożenie dla funkcji wątroby powodując jej schorzenia, azwiększone pobieranie paszy zwiększa koszty produkcji. Przy uzupełnianiu deficytu składników mineralnych należy uwzględnić zapotrzebowanie zwierząt na te składniki jak i ekologiczny aspekt. Nadmiar, czyniewłaściwe zastosowanie związków mineralnych zwiększa emisję niewykorzystanych składników do środowiska (Angel,2006; Manangi i Coon,2006; Saylor,2006)...
Literatura
Angel R.: Phosphorus and calcium requirements in broilers and broiler nutrient excretion based on balance studies. Proceedings of the 4th Mid-Atlantic Nutrition Conference,pp. 112-124, 29-30 March 2006, Zimmermann, N.G., ed., University of Maryland, College Park, MD 20742 USA.
Atencio A., Edwards H.M., Pesti G.M., Ware G.O.: The vitamin D3 requirement of broiler breeders. Poult. Sci., 2006, 85, 674-692.
Atia F.A., Werbel P.E., Hermes I., Carlson C.W., Walser M.M.: Effect of dietary phosphorus, calcium, and phytase on performance of growing turkeys. Poult. Sci., 2000, 79, 231-239.
Driver J.P., Atencio A., Pesti G.M., Edwards H.M., Bakalli R.I.: The effect of maternal dietary vitamin D3 supplementation on performance and tibial dyschondroplasia of broiler chicks. Poult. Sci., 2006, 85, 39-47.
Duarte H.C., Graca D.S., Borges F.M.O.: Comparison between “in vitro” methods to determine the bioavailability of phosphorus. Arq.Bras.Med.Vet.Zoot.,2003,55,1,80-84.
Gajda-Janiak A., Jamroz D., Wzorek Z.: Physicochemical properties of phosphates applied in animal feeding. Pol. J. of Chem. Tech., 2005, 7, 20-23.
Gajda-Janiak A. Praca doktorska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2007.
Gasparska J.: Badania nad fosfatazą zasadową we krwi kurcząt. PAN, Rozp. habil., Jastrzębiec, 1974.
Hemme A., Spark M., Wolf P., Paschertz H., Kamphues J.: Effects of different phosphorus sources in the diet on bone composition and stability (breaking strength) in broilers. J. Anim. Physiol. and Anim. Nutr., 2004, 89, 129-133.
Hulan H.W., De Grote G., Fontaine G., De Munter G., McRae K.B., Proudfoot F.G.: The effect of different totals and ratios of dietary calcium and phosphorus on the performance and incidence of leg abnormalities of male and female broiler chickens. Poult. Sci., 1985, 64, 1157-1169.
Jamroz D.: Biologiczna rola składników mineralnych w żywieniu drobiu. Polskie Drobi., 1990, 1, 7–11.
Jamroz D.: Zapotrzebowanie drobiu na składniki mineralne. Mat. Konf. Nauk.: Związki mineralne wżywieniu zwierząt, AR Poznań, 1994, 299-309.
Jamroz D., Kubizna J.: Reducing the environment pollution through modification of performed animals nutrition. Krmiva, Zagrzeb, 2001, 43, 195-209.
Jamroz D., Orda J., Skorupińska J., Wiliczkiewicz A., Wertelecki T., Żyłka R., Klünter A-M.:
Reaction of laying hens to low phosphorus diets and addition of different phytase preparations. J.Anim.a.Feed Sci.,12,2003,95-110.
Kania B.F.: Znaczenie magnezu dla zwierząt. Med.Wet., 1998, 54, 378-382.
Koreleski J.: Aktualne zagadnienia badawcze z zakresu mineralnego żywienia drobiu. Mat. Konf.Nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt, Instytut Zootechniki,Balice, 1997,43-60
Kowalski Z., Czystsza produkcja jako strategia ochrony środowiska naturalnego. Komitet Inżynierii Środowiska PAN nr 3/1998.
Krupa K., Gorazda K., Wzorek Z., Kowalski Z.: The abilities of management of manure from animal farm. Mat. Konf. 7th Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrawa, 2003, 167-170.
Leeson S., Summers J.D., Caston L.: Response of brown-egg strain layers to dietary calcium or phosphorus. Poult. Sci., 1993, 72, 1510-1514.
Leske K.L., Coon C.N.: A bioassay to determine the effect of phytase phosphorus hydrolysis and total phosphorus retention of feed ingredients as determined with broilers and laying hens. Poult.Sci., 1999, 1151-1157.
Lima F.R., Fernandes J.I.M., Oliveira E., Fronzaglia G.C., Kahn H.: Laboratory evaluations of feed-grade and agricultural-grade phosphates. Poult. Sci., 1999, 78, 1717-1728.
Manangi M.K., Coon N.C.,: Phosphorus utilization and environmental concerns. Proceedings of the 4th Mid-Atlantic Nutrition Conference, pp.97-111, 29-30 March 2006, Zimmermann, N.G., ed., University of Maryland, College Park, MD 20742 USA.
Rath N.C., Huff G.R., Huff W.E., Balog J.M.,: Factors regulating bone maturity and strength in poultry. Poult.Sci., 2000, 79, 1024-1032.
Rutheford S.M., Cung T.K., Morel P.C., Moughan P.J.: Effect of microbial phytase on ileal digestibility of phytate phosphorus, total phosphorus, and amino acids in a low-phosphorus diet for broilers. Poult.Sci., 2004, 83, 61-68.
Saylor W.W.: Diet modifications to reduce environmental impact – the Delmarva experience. Proceedings of the 4th Mid-Atlantic Nutrition Conference.p. 125, 29-30 March 2006, Zimmermann, N.G., ed., University of Maryland, College Park, MD 20742 USA.
Sullivan T.W., Douglas J.H., Gonzalez N.J., Bond P.L., JR.: Correlation of biological value of feed phosphates with their solubility in water, dilute hydrogen chloride, dilute citric acid, and ammonium citrate. Poult. Sci., 71, 1992, 2065-2074.
Świątkiewicz S., Koreleski J.: Wpływ 25-hydroksycholekalcyferolu w paszy na jakość kośćca kur nieśnych utrzymywanych w klatkach. Med. Wet., 2005, 61, 7, 814-817.
Tatara M. R., Sierant-Rożmiej N., Krupski W., Majcher P., Śliwa E., Kowalik S., Studziński T.: Zastosowanie ilościowej tomografii komputerowej w ocenie mineralizacji kości udowej i piszczelowej indyka. Med. Wet., 2005, 61 (2), 225-228.
Underwood S.J.: Żywienie minerale zwierząt. PWRiL,Warszawa,1971,54-91.
Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 (Nr 144, Poz. 1045).
Webster A.B.: Welfare implications of avian osteoporosis. Poult.Sci., 2004, 83, 184-192.
Whitehead C.C.: Overview of bone biology in the egg-laying hen. Poult.Sci., 2004, 83, 193-199.
Wzorek Z., Kowalski Z.: Termiczna metoda produkcji fosforanu paszowego zzastosowaniem soli fosforowych. Przem. Chem., 1995, 74, 12, 463-466.
Wzorek Z., Kowalski Z., Milewska A.: Badania nad otrzymywaniem dwuwapniowego fosforanu paszowego. Prace Naukowe Inst. Techn. Nieorg. iNawozów Miner. Polit. Wrocł., 1996, 45, 26, 203-214.
Yi Z., Kornegay T.E., Ravindran V., Denbow D.M.: Improving phytate phosphorus availability in corn and soybean meal for broilers using microbial phytase and calculation of phosphorus equivalency values for phytase. Poult. Sci., 1996, 75, 240-249.
Zalecenia żywienia drobiu. Praca zbiorowa pod redakcją S. Smulikowskiej, PAN, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, 2005.