Bieżący numer

Archiwum

Zdrowie zależy od rzeczy prostych czyli praktyczne i subiektywne uwagi patologa drobiu
lek. wet. Tomasz Kwiatkowski Provimi Osnowo

Wiadomo, że wiele czynników decyduje o końcowym sukcesie w produkcji brojlerów kurzych. Można zadać pytanie, które z nich są najważniejsze? O których możemy zapomnieć bez poważniejszych konsekwencji? W jakim stopniu wpływają na zdrowotność stada oraz realizację genetycznych założeń w zakresie tempa przyrostów masy ciała i niskiego współczynniku konwersji paszy? Kto odgrywa większą rolę w osiągnięciu końcowego sukcesu produkcyjnego? Lekarz opiekujący się stadem czy producent - właściciel? Jaką wiedzą powinni dysponować obydwaj?
Jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytania na pewno nie ma. Podział kompetencji pomiędzy osobami pojawiającymi się na fermie w trakcie trwania cyklu jest często przedmiotem kontrowersji. Lekarz weterynarii powinien być jednak liderem w aspekcie biobezpieczeństwa na poziomie produkcji pierwotnej na każdej fermie.