Bieżący numer

Archiwum

Fosfor i fosforany w żywieniu drobiu.
Agnieszka Gajda-Janiak1, Dorota Jamroz1, Zbigniew Wzorek2,Zygmunt Kowalski2 1Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław 2Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej

Zastosowanie fosforanów paszowych
W celu uzupełnienia niedoboru fosforu w dawkach pokarmowych i mieszankach treściwych stosuje się fosforany produkowane z fosforytów. Produkowane są one metodami: mokrą, chemiczną i termiczną. W metodzie mokrej fosforany wapnia strącane są tlenkiem lub węglanem wapnia (w układzie jedno- lub dwustopniowym) z roztworu kwasu fosforowego. W zależności od rodzaju fosforanu i jego przeznaczenia produkt po neutralizacji poddaje się suszeniu, krystalizacji lub granulacji. Metoda chemiczna bazuje na reakcji kwasu fosforowego z fosforytem lub tlenkiem czy węglanem wapnia. Metoda termiczna polega na odfluorowaniu w temp. 1673 – 1773 °K mieszaniny sody, apatytu itermicznego kwasu fosforowego (Wzorek i wsp.,1995, 1996).