Bieżący numer

Archiwum

Rola żywienia w profilaktyce salmonelloz u drobiu - cz. I
Krzysztof Lipiński Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 Istotnym zagadnieniem są zatrucia i zakażenia pokarmowe powodowane przez bakterie Salmonella i inne pochodzenia odzwierzęcego, które stanowią poważny problem zdrowotny i ekonomiczny na całym świecie. Patogeny zakażające żywność takie jak SalmonellaE. coli O157:H7, Staphylococcus aureusClostridium,Camphylobacter i Listeria monocytogenes powodują w USA straty finansowe rzędu7 do 10 mld USD rocznie (Mead i in. 1999). Szacuje się, że same salmonellozy są przyczyną 1,4 mln przypadków chorób oraz 500 zgonów rocznie, a koszty z tym związane wynoszą 0,5-3,0 mld USD rocznie (CDC, 2003)