Bieżący numer

Archiwum

Choroby układu oddechowego u drobiu – cz. I
Dr nauk wet. Wojciech Kozdruń Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

W dobie intensywnego wzrostu produkcji drobiarskiej w Polsce choroby wirusowe stanowią największe zagrożenie epidemiologiczne. Straty przez nie spowodowane bardzo często są przyczyną niskiej opłacalności produkcji kurcząt brojlerów jak i kur niosek towarowych czy stad reprodukcyjnych.
Warunki odchowu brojlerów często budzą wiele zastrzeżeń, jednak ostatnio producenci baczną uwagę przywiązują do warunków środowiskowych w kurniku. Im lepsze warunki tym większy zysk ekonomiczny. Z drugiej strony złe warunki środowiskowe sprzyjają rozwojowi wielu chorób wirusowych np. układu oddechowego takich jak: zakaźne zapalenie oskrzeli (IB – Infectious Bronchitis); rzekomy pomór drobiu (ND – Newcastle Disease); zakaźne zapalenie krtani i tchawicy (ILT – Infectious Laryngotracheitis); zakażenia pneumowirusami oraz grypa ptaków (AI – Avian Influenza).