Bieżący numer

Archiwum

Rozważania nad możliwością zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym stosowanym w produkcji w przetwórstwie drobiarskim poprzez wdrożenie systemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point
Henryk Maciołek, Dorota Łukomska

Wejście Polski do Unii Europejskiej, które nastąpiło 1 maja 2004 roku, było dla sektora rolno- spożywczego datą szczególnie przełomową, gdyż w tym obszarze produkcji dokonały się najważniejsze zmiany m.in. warunków rynkowych. W tych nowych warunkach gospodarczych, a także społeczno ekonomicznych, wzrastało społeczne zapotrzebowanie na kompleksową inwentaryzację stanu gospodarki żywnościowej we wszystkich segmentach jakości produkcji i obrotu towarowego. Były to duże zmiany uwarunkowań prowadzenia działalności w sferze rolnictwa, przetwórstwa rolno- spożywczego. Założeniem których, był:
 1.  znaczny wzrost eksportu produktów rolno- spożywczych, w tym także drobiarskich,
 2.  przyśpieszenie rozwoju przemysłu spożywczego, poprawa jego wyników i stanu finansowego przy zwiększonej aktywności inwestycyjnej,
 3.  poprawa relacji cen mięsa, mleka do cen zbóż i pasz, zwiększająca motywację do rozwijania produkcji zwierzęcej.
Piśmiennictwo:
 1. Bauman H.E: The HACCP concept and microbiological hazard categories. Fd. 
  Technol.1974 s.30.
 2. Bryan F.L. : Hazard Analysis Critical Control Point Evaluations. 
  WHO. Geneva, 1992
 3. Ćwiek K. : System HACCP- nowa koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 
  Przemysł Spożywczy 1991, 4, 144.
 4. Ćwiek- Ludwicka K. : HACCP- system analizy zagrożeń krytycznych punktów 
  kontrolnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Rocznik PZH nr.1, 1995
 5. Ćwiek- Ludwicka K., Postupolski J., Struciński P., Jakość, kredytacja i certyfikacja w gospodarce rynkowej. Cz. I. Jakość i systemy zapewnienia jakości według norm międzynarodowych. Rocznik PZH. 1992, 43,3.
 6. Horubała A., Systemy kontroli w produkcji żywności gwarantowanej jakości. Przemysł 
  Spożywczy 1993,47,2,30.'
 7. Grabowski T. i wsp.: Techologia Mięsa Drobiowego. Wydawnictwo Naukowo- 
  Techniczne, Warszawa, 1993.
 8. Kijowski J., Sikora T. i wsp: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. 
  Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa, 2003.
 9. Grabowski T., Kijowski J. i wsp: Mięso i prztwory drobiowe- Technologia, higiena, jakość. 
  Wydawnictwo Naukowo- Techniczne Warszawa, 2004r.