Bieżący numer

Archiwum

Wpływ ukształtowania przednich ścian klatek na ich walory użytkowe
Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak

 Klatkowe utrzymanie drobiu ogranicza ptakom możliwość przemieszczania się poza obręb wyznaczony ściankami klatki. Niezależnie od jej wielkości, klatka musi być tak skonstruowana, aby nie tylko nie utrudniała, lecz by ułatwiała wykonywanie wszystkich czynności życiowych, bo od nich zależą oczekiwane efekty produkcyjne. 
Newralgicznym miejscem w klatce, oprócz podłogi, jest przednia ściana. Tu bowiem kumulują się najważniejsze czynności obsługowe: wkładanie i wyjmowanie ptaków oraz żywienie.
Istotą konstrukcji tego elementu klatki jest także droga pozyskiwania jaj w celu ich mechanicznego zbioru. 
Zróżnicowanie rozwiązań technicznych wynika także z kierunku utrzymania ptaków – drób rosnący lub dorosły.