Bieżący numer

Archiwum

Rozważania nad możliwością zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym stosowanym w produkcji w przetwórstwie drobiarskim poprzez wdrożenie systemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point
Henryk Maciołek, Dorota Łukomska

HACCP to system krytycznych punktów kontrolnych, zidentyfikowanych na podstawie analizy potencjalnych zagrożeń (biologicznych, chemicznych, fizycznych i innych), związanych z każdym obiektem produkcyjnym, etapem procesu produkcji oraz surowcem bądź produktem. Polega on na przeprowadzeniu analizy zagrożeń i wskazaniu, które procesy produkcji na danym etapie są krytyczne tzn. takie, w których mają wystąpić pewne zagrożenia mające wpływ np. w przypadku chowu drobiu, produkcji żywności na jakość zdrowotną bądź efekty produkcyjne końcowego okresu chowu drobiu. Punkty te to krytyczne punkty kontrolne. Powinny one być objęte nadzorem w ramach wewnątrz- zakładowego programu sterowania zdrowotnego w celu poprawy uzyskania końcowego wyniku o gwarantowanej jakości zdrowotnej w przypadku przetwórstwa żywności bądź uzyskania racjonalnego efektu ekonomicznego przy produkcji drobiarskiej.

Piśmiennictwo:
 1.  
 2.  Bryan F.L. : Hazard Analysis Critical Control Point Evaluations. WHO. Geneva, 1992
 3. Ćwiek K. : System HACCP- nowa koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 
  Przemysł Spożywczy 1991, 4, 144.
 4. Ćwiek- Ludwicka K. : HACCP- system analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Rocznik PZH nr.1, 1995
 5. Ćwiek- Ludwicka K., Postupolski J., Struciński P., Jakość, kredytacja i certyfikacjaw gospodarce rynkowej. 
  Cz. I. Jakość i systemy zapewnienia jakości według norm międzynarodowych. 
  Rocznik PZH. 1992, 43,3.
 6. Horubała A., Systemy kontroli w produkcji żywności gwarantowanej jakości. Przemysł 
  Spożywczy 1993,47,2,30.
 7. Grabowski T. i wsp.: Techologia Mięsa Drobiowego. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, 
  Warszawa, 1993.
 8. Kijowski J., Sikora T. i wsp: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. 
  Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa, 2003.
 9. Grabowski T., Kijowski J. i wsp: Mięso i prztwory drobiowe- Technologia, higiena, jakość. 
  Wydawnictwo Naukowo- Techniczne Warszawa, 2004r.