Bieżący numer

Archiwum

Kontaktowe zapalenie skóry u kurcząt brojlerów wskaźnikiem oceny poziomu dobrostanu
Anna Wójcik

W lipcu 2007 roku została opublikowana Dyrektywa Rady 2007/43 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Dyrektywa to ma zostać wprowadzona w życie przez państwa członkowskie do 30 czerwca 2010 roku. Nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 24 kwietnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 79 poz. 668) wdraża postanowienia tej dyrektywy. Artykuł 12g punkt drugi, Ustawy o ochronie zwierząt, nakłada na urzędowego lekarza weterynarii obowiązek kontroli poziomu dobrostanu kurcząt brojlerów na podstawie badania poubojowego, w tym określenie przypadków kontaktowego zapalenia skóry, zarobaczenia i chorób ogólnoustrojowych. Kryteria oceny zmian na skórze u drobiu, aby mogły być wykorzystywane przez lekarzy weterynarii w rzeźniach do kontroli dobrostanu brojlerów, muszą być jasno zdefiniowane oraz łatwe do zastosowania.
Kontaktowe zapalenie skóry obejmujące naskórek i powierzchowną warstwę skóry u kurcząt i u indyków, stanowi poważny problem w wielkostadnym chowie drobiu, gdyż przynosi duże straty z powodu gorszych przyrostów masy ciała i obniżenia wartości rzeźnej tuszek. W zależności od lokalizacji zmian wyróżnia się kilka typów kontaktowego zapalenia skóry (za: Krasnobębską-Deptą i Koncickim, 2003):
Piśmiennictwo
Berg C. 1998. Foot-Pad Dermatitis in broilers and turkeys prevalence, risk factors and prevention. PhD thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala,pp. 1-42.
Boling S.D., Firman J.D. 1997. Rendered by-products as soybean meal replacement in turkey rations. J. Appl., Poult. Res., 6: 210-215.
Buda S. 2000. Effects of biotin on the skin of turkey foot pads. World Poult., 16(12): 47-48.
one_pix Hansen G., McLean one_pixP., one_pix Bond Jr. P., one_pixWakeman W., one_pix Meadows R., Buda S. one_pix 2002. Pododermatitis in turkeys. Avian Dis., 46(4):1038-1044.
Dobrzański Zb., Rudzik F. 1998. Jakość ściółki drobiowej – problem wciąż aktualny. Pol. Drob., 5: 3-6.
Eichner G.,Vieira S.L. Torres C.A., Coneglian J.L.B., Freitas D.M., Oyarzabal O.A. 2007. Litter moisture and footpad dermatitis as affected by diets formulated on an all-vegetable basis or having the inclusion of poultry by-product. J. Appl. Poult. Res., 16(3): 344-350.
Ekstrand C., Algers B. 1997. Rearing conditions and foot-pad dermatitis in Swedish turkey poults. Acta Vet. Scand., 38(2): 167-174.
Ekstrand C., Algers B., Svedberg J. 1997. Rearing conditions and foot-pad dermatitis in Swedish broiler chickens. Prev. Vet. Med., 31: 167-174.
Ekstrand C., Carpenter T. E., Andersson I., Algers B. 1998. Prevalence and control of foot-pad dermatitis in broilers in Sweden. Brit. Poultry Sci., 39: 318-324.
Greene J. A., McCracken R. M., Evans R. T. 1985. A contact dermatitis of broilers - clinical and pathological findings. Avian Pathol., 14(1): 23-38.
Harms R. H., one_pix Simpson C. F. one_pix1977. Influence of wet litter and supplemental biotin on foot pad dermatitis in turkey poults. Poult. Sci., 56: 2009-2012.
Haslam S.M., Brown S.N., Wilkins L.J., Kestin S.C., Warriss P.D., Nicol C.J. 2006. Preliminary study to examine the utility of using foot burn or hock burn to assess aspects of housing conditions for broiler chicken. Brit. Poultry Sci., 47(1): 13-18.
Hester P. Y. 1994. The role of environment and management on leg abnormalities in meat-type fowl. Poultry Sci., 73(6): 904-915.
Hester P.Y., Cassens D.L., Bryan, T.A. 1997. The applicabiltity of particleboard residue as a litter material for male turkeys. Poultry Sci., 76: 248-255.
Hill J.A. 1986. Egg production in alternative systems - a review of recent research in the UK. Res. Develop. Agric., 3: 13-18.
Hocking P.M., WilsonS., Dick L., Dunn L.N., Robertson G.W., Nixey C. 2002. Role of dietary calcium and available phosphorus in the aetiology og tibial dyschondroplasia in growing turkeys. Brit. Poultry Sci., 43(3): 432-441.
Krasnodębska-Depta A., Koncicki A. 2003. Kontaktowe zapalenie skóry u kurcząt i indyków. Med. Wet., 59(3): 208-212.
Martland M. F. one_pix 1984. Wet litter as a cause of plantar pododermatitis, leading to foot ulceration and lameness in fattening turkeys. Avian Pathol., 13: 241-252.
Martland M. F. one_pix 1985. Ulcerative dermatitis in broiler chickens: the effects of wet litter. Avian Pathol., 14: 353-364.
Martrenchar A., Boilletot E., Huonnic D., Pol F. 2002. Risk factors for foot-pad dermatitis in chicken and turkey broilers in France. Prev. Vet. Med., 52: 213-226.
Mayne R.K. 2005. A review of the aetiology and possible causative factors of foot pad dermatitis in growing turkeys and broilers. World Poult. Sci. J., 61(2): 256-267.
Mayne R.K., Hocking P.M., Else R.W. 2006. Foot pad dermatitis develops at an early age in commercial turkeys. Brit. Poultry Sci., 47(1): 36-42.
Mayne R.K., Else R.W., Hocking P.M. 2007. High dietary concentrations of biotin did not prevent foot pad dermatitis growing turkeys and external scores were poor indicators of histopathological lesions. Brit. Poultry Sci., 48(3): 291-298.
McIlroy S.G., Goodall E.A., McMurray C.H. 1987. A contact dermatitis of broilers - epidemiological findings. Avian Pathol., 16: 93-105.
Murakami A.E., Saleh E.A., Watkins S.E., Waldroup P.W. 2000. Sodium source and level in broiler diets with and without high levels of animal protein. J. Appl., Poult. Res., 9: 53-61.
Nielsen, B.L., Thomsen, M.G., Sorensen, P. Young, J.F. 2003. Feed and strain effects on the use of outdoor areas by broilers. Brit. Poultry Sci., 44: 161–169.
Wang G., Ekstrand C., Svedberg J. 1998. Wet litter and perches as risk factors for the development of foot-pad dermatitis in floor hens. Brit. Poultry Sci., 39: 191-197.
Whitehead, C.C. 1977. The use of biotin in poultry nutrition. World Poult. Sci. J., 33: 140-154.