Bieżący numer

Archiwum

Jakość przechowywanych jaj, uzyskanych od kur ras chronionych i mieszańców towarowych
Józefa Krawczyk

 Skuteczność ochrony ginących ras drobiu powszechnie stosowaną metodą in situ wzrasta, gdy populacje tych kur utrzymywane są nie tylko na fermie realizującej wytyczne programu ochrony, ale także w całym kraju, w chowie drobnostadkowym i amatorskim. Na bazie tych małych stadek zawsze można podjąć się restytucji ras na wypadek zdarzeń losowych. Niestety wprowadzane w gospodarstwach rolnych restrykcyjne przepisy sanitarno-weterynaryjne oraz niskie ceny produktów drobiowych z chowu intensywnego w szybkim tempie eliminują przyzagrodowy chów kur, ograniczając w ten sposób także ich bioróżnorodność. Jednakże ostatnio w całej Europie obserwuje się wzrost zainteresowania konsumentów produktami regionalnymi, ekologicznymi, pochodzącymi z ekstensywnych metod chowu zwierząt, co sprzyja także powrotowi różnobarwnych kur rodzimych ras na chłopskie podwórka. Z kolei obowiązkowy system znakowania jaj może sprzyjać uczciwym producentom w promocji produktów z ekstensywnych metod chowu.