Bieżący numer

Archiwum

Wybrane czynniki wpływające na proces klucia piskląt kurzych
Dr Iwona Pijarska-Bińkowska

 Wybrane czynniki wpływające na proces klucia piskląt kurzych

Proces klucia się zarodków jest końcowym etapem ich prenatalnego rozwoju. W tym krytycznym momencie embriony opuszczają bezpieczne środowiska błon płodowych, a jednocześnie przystosowują się do nowego życia poza skorupą jaja. Ptasie embriony SA doskonałymi modelami w badaniach nad przejściem z okresu prenatalnego w postnatalny. Tym bardziej jest to ciekawe, że u ptaków nie istnieją zależności w zakresie odżywiania zarodków, interakcji hormonalnych jak ma to miejsce u ssaków.
Doc. Dr hab. inż. Joanna Sobczak, dr inż. Tadeusz Waligóra
Biobezpieczeństwo fermy – miejsca zagrożeń, działania
Każda ferma drobiarska niezależnie od gatunku utrzymywanych ptaków oraz rodzaju produkcji tylko wtedy może osiągnąć oczekiwane efekty swej działalności, gdy zostanie spełnionych szereg warunków, które decydują o zapewnieniu biobezpieczeństwa całego obiektu. Wszystkie ogniwa ściśle współdziałające na jednym obszarze musza doskonale być ze sobą powiązane i działać bez zarzutu.