Bieżący numer

Archiwum

Mikotoksykoza ochratoksynowa ptaków
Prof. dr hab. Maciej Gajęcki

 Niezakaźna choroba spowodowana spożyciem paszy zawierającej ochratoksynę A, drugorzędowy metabolit grzybów pleśniowych z rodzaju Penicillium spp. iAspergillus spp. i określana jest jako – pol. Mikotoksykoza ochratoksynowa; łac.Mycotoxicosis ochratoxicosis, ang. Mycotoxin ochratoxicosis