Bieżący numer

Archiwum

Drobiarstwo wielkopolskie w XX wieku cz. I – okres do 1939 roku
Prof. dr hab. Helena Kontecka

 W XX wieku w wielu krajach na całym świecie nastąpił dynamiczny rozwój drobiarstwa. Zachodzące zmiany dotyczyły głównie metod produkcji oraz jakości użytkowanych ptaków. Postępująca intensyfikacja i integracja doprowadziły do znacznego uprzemysłowienia drobiarstwa, które przestało być marginalną działalnością rolniczą, stając się ważną gałęzią produkcji zwierzęcej.