Bieżący numer

Archiwum

Higiena wody i pojenia drobiu
Mgr Ewa Popiela, Mgr inż. Wojciech Gbiorczyk UP Wrocław

 Woda, jako główny składnik płynów ustrojowych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania żywych organizmów. Odpowiada m.in. za transport substancji odżywczych do komórek, transport hormonów i produktów przemiany materii, regulację pH i ciśnienia osmotycznego. Stosuje się ją do pojenia drobiu, a także licznych zabiegów technologiczno-higienicznych wiążących się z ich utrzymaniem i użytkowaniem. Zapotrzebowanie na wodę pitną u drobiu wynosi 2–4 l/kg suchej masy paszy.