Bieżący numer

Archiwum

Bogactwo witaminy A
Katarzyna Witkiewicz

Witaminy są związkami organicznymi, warunkującymi w żywym organizmie prawidłowy przebieg wielu procesów fizjologicznych. Między innymi regulują wzrost ptaków, kształtują odporność czy produkcyjność. W większości nie są produkowane przez organizm, a okazują się niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania, dlatego też muszą być dostarczane wraz z pokarmem. Organizm potrzebuje niewielkich ich ilości, gdyż wykazują wysoką aktywność biologiczną. Słowo witamina zaproponował w 1912 r. biochemik polski – Kazimierz Funk (Larbier i Leclercq, 1995; Moszczyński i Pyć, 1998). Nazwa przyjęła się i jest stosowana do dziś w nomenklaturze dla substancji organicznych działających w bardzo małych dawkach i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Witaminy dzielimy na dwie grupy – rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalne w wodzie. Ich niedobór jest przyczyną różnych stanów chorobowych.