Bieżący numer

Archiwum

Stopnie i tytuły naukowe oraz stanowiska na uczelniach i w instytucjach naukowych w Polsce.
Prof. dr hab. Roman Bochno, prof. dr hab. Danuta Michalik

 Często w rozmowach dotyczących pracowników naukowo-dydaktycznych można zauważyć bardzo dużą niewiedzę w zakresie stopni i tytułów naukowych, a także stanowisk funkcjonujących na uczelniach akademickich i w instytutach naukowych w kraju.