Bieżący numer

Archiwum

Metale ciężkie w środowisku oraz tkankach i produktach drobiarskich, cz. I ( ołów)
Mgr inz. Fabiola Bubel, mgr inż. Maciej Durkalec UP Wrocław

 Metale ciężkie, głównie ołów, kadm, arsen i rtęć jako pierwiastki toksyczne wspólnie należą do grupy o najwyższym współczynniku akumulacji( 10-600). Wywołują one w organizmach roślinnych, zwierzęcych oraz u człowieka różne negatywne skutki, zarówno bezpośrednie, jak i tak zwane odległe, gdy przekraczają dopuszczalne granice stężeń i pobierane są w dłuższym okresie czasu. Toksyczność metali ciężkich zależy od ich formy chemicznej, a także od interakcji międzypierwiastkowych, czyli antagonizmu lub synergizmu.