Bieżący numer

Archiwum

Stres cieplny u drobiu – definicja, skutki, zapobieganie
Dr inż. Sebastian Nowaczewski UP Poznań

Opłacalność chowu ptaków uzytkowych jest nierozerwalnie związana z intensyfikacją warunków utrzymania. Oznacza to m.in. maksymalizacje obsady ptaków na jednostce powierzchni, stosowanie pasz przemysłowych oraz wprowadzenie zabiegów zootechniczno –weterynaryjnych. Wszystko to naraża ptaki na szereg czynników stresotwórczych, które zaburzając homeostazę (równowagę) organizmu prowadzić mogą do pogorszenia zdrowotności i obniżenia wskaźników produkcyjnych.