Bieżący numer

Archiwum

Zmiany w składzie tkankowym tuszek drobiowych zachodzące wraz z wiekiem ptaków
prof. dr hab. Roman Bochno, dr inż. Daria Murawska, UW-M Olsztyn

 W artykule podano wyniki badań własnych autorów dotyczące zmian w skladzie tkankowym tuszek wraz z wiekiem podstawowych gatunków ptaków domowych – kurcząt brojlerów, indyków kaczek i gęsi. Przy tym wyeksponowano zmiany zachodzące wraz z wiekiem w rozmieszczaniu poszczególnych składników tkankowych do różnych części tuszki.