Bieżący numer

Archiwum

Żywienie kogutów stad rodzicielskich kur mięsnych
Dr inż. Sebastian Kaczmarek, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, UP Poznań

 Praca hodowlana w obrębie kur mięsnych od ponad 50 lat skierowana jest na maksymalizację przyrostów masy ciała oraz wydajności rzeźnej. Szacuje się, że w 2050 roku współczynnik wykorzystania paszy na kilogram przyrostu kurcząt brojlerów będzie wynosił ok. 1,5 a czas odchowu zostanie skrócony do 22 dni (Wenk, 2010). Negatywnym efektem tych działań jest pogorszenie cech reprodukcyjnych samców i samic stad rodzicielskich brojlerów (Rappaport i Soller, 1966, Reddy, 1996, Barbato, 1999).