Bieżący numer

Archiwum

Możliwość równoczesnego zastosowania produktów ubocznych biopaliw w żywieniu kur nieśnych
Prof. dr Jerzy Koreleski, doc. Dr hab. Sylwester Świątkiewicz

Produkcja odnawilana źródeł energii ma w śwecie tendencję wzrostową, na co niewątpliwy wpływ ma planowane w przyszłości zwiększenie do 10% udziału bioetanolu i estru metylowego w benzynach i olejach pędnych.