Bieżący numer

Archiwum

Molekularne i komórkowe aspekty stresu cieplnego u drobiu
Bożena Króliczewska, Jarosław Króliczewski

 Termin stres może posiadać różne znaczenie w zależności od kontekstu w jakim go używany. Stres to sytuacja zagrożenia powodująca wystąpienie reakcji obronnej. To również każda zmiana w środowisku wymagająca adaptacji organizmu do zmieniających się warunków. Stres może być więc zdefiniowany jako nieswoista odpowiedź organizmu spowodowana czynnikami pochodzącymi z otoczenia. Jak również mianem stresu określamy rożne mechanizmy fizjologiczne, które mobilizują organizm aby przywrócić mu stan równowagi i spokoju. W pierwszej fazie stresu zwykle występuje reakcja obronna, polegająca właśnie na mobilizacji sił organizmu, w dalszej fazie lub przy silnym stresie w organizmie pojawiają się zaburzenia; powtarzanie się stresu może powodować ciężkie stany chorobowe. Niektórzy określają określają stres jako odchylenie od normalnego stanu fizjologicznego organizmu.