Bieżący numer

Archiwum

Owady i roztocza wektorami chorób zakaźnych drobiu cz. II
Jagienka Lewińska, Tadeusz Barczak

Komary mogą zakażać ptaki poprzez drogi krwionośne, jednak są one większym zagrożeniem w chowie wolno wybiegowym. Przenosicielami biernymi są także insekty takie jak muchy i meszki, które najczęściej zakażają ptaki przez kontakt mechaniczny ze spojówkami zwierząt. Poprzez kanał łzowy dochodzi do zainfekowania górnych dróg oddechowych, co prowadzi najczęściej od pojawienia się postaci dyfteroidalnej ospy ptaków. Ze względu na brak mroźnych zim, od kilku lat w Polsce owady są aktywne od wczesnej wiosny nawet do późnej jesieni, co sprzyja szerzeniu wielu chorób bakteryjnych i wirusowych.
PIŚMIENNICTWO
1. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Mazurkiewicza : Choroby drobiu. Wrocław 2005, s. 471-490.
2. Gundłach J.L. ,Sadzikowski A.B. Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL Warszawa 2004, s. 30-31
3. Gorazdowski M., Jabłoński K. Kaczki ozdobne. Agencja wydawnicza Ergos Warszawa, s. 53
4. Kamyszek F.: Zwalczanie chorób pasożytniczych drobiu. PWRiL Warszawa 1965, s. 108-112
5. Gundłach J.L.: Choroby inwazyjne zwierząt domowych. PWRiL Warszawa 1988, s. 134-135
6. Złotorzycka J.:1994. Wszoły (Mallophaga): część ogólna. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 391.
7. Lonc E.(red). Buczek A., Lonc E., Majewska A.C., Kurnatowski P., Okulewicz A., Wędrychowicz H.:2001. Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia. Wyd. Volumed, Wrocław s. 271
8. Złotorzycka J.(red), Lonc E., Majewska A.C., Okulewicz A., Pojmańska T., Wędrychowicz H.: 1998 . Słownik Parazytologiczny. Wyd. Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Warszawa.
9. Lonc E., Rydzanicz K.:1999. Wprowadzenie do biologii warunkującej środowiskowe zwalczanie komarów. Wiadomości parazytologiczne. 45, 431-448.
10. Lonc E., Rydzanicz K, Gomułkiewicz B.:2004. Monitoring środowiskowy i zwalczanie miejskich populacji komarów Culicinae ( Diptera: Culicidae) we Wrocławiu. Wiadomości parazytologiczne. 50, 571-578.
11. Lonc E., Okulewicz. A.: 2004. Biologiczne zwalczanie pasożytów i ochrona środowiska [In:]Współczesne trendy w edukacji środowiskowej (E. Lonc red.), wyd. Arboretum, Wrocław ,s.53.
12. Pławilszczikow N.: 1972 . Klucz do oznaczania owadów. PWRiL , Warszawa, s. 516.
13. Arends J.J.: 1997. External Parasites and Poultry Pests [In.:] diseases of poultry. B.W. Calnek i. in.(red), 10 wyd. Molby – wolfe, s. 785.
14. Gołębiowska Z., Nawrot J.:1976. Szkodniki magazynowe. PWRiL Warszawa , s. 274.