Bieżący numer

Archiwum

Kilogram czy funt?
Prof. dr hab. Joanna Sobczak Dr inż. Tadeusz Waligóra

 Poniższego tekstu prosimy nie traktować jako materiału do czytania. To po prostu „ściąga’ do wykorzystania w miarę potrzeby.

Kilka lat temu na łamach Polskiego Drobiarstwa zamieściliśmy artykuł omawiający niektóre jednostki miar stosowane w obcojęzycznej literaturze fachowej, 
a w szczególności ich skróty. Jego celem było ustrzeżenie czytelników literatury 
i dokumentów związanych z technologiami chowu drobiu od błędów wynikających 
z porównań oraz przeliczeń cytowanych w nich różnorakich jednostek miar 
i oznaczeń.