Bieżący numer

Archiwum

Niektóre choroby grzybicze występujące u strusi
Prof. dr hab. Henryk Maciołek - Stowarzyszenie Naukowe Inżynierów i Techników Rolnictwa w Piotrkowie Tryb. Mgr Anetta Zielińska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonom

W ostatnich latach nastąpił w Polsce dynamiczny rozwój fermowego chowu strusi, w znacznie mniejszym stopniu emu i nandu. Pojawiło się także pewne nasilenie wielu jednostek chorobowych, które poprzednio występowały sporadycznie. Do tych chorób zaliczyć należy, zakażenie grzybicze skóry oraz narządów wewnętrznych występujących u strusi szczególnie młodych.
Z obserwacji wynika, że większość zarodników grzybiczych powodujących zachorowania u ptaków jest zaliczana do saprofitów, które najczęściej mogą być izolowane w warunkach fermowego chowu ze środowiska inwentarskiego np. ze ściółki znajdującej się w pomieszczeniach gospodarskich, z paszy lub wody pitnej, zadawanej ptakom. Uważa się, że częściej stanowią one składniki mikroflory bytującej u zdrowych zwierząt lub ptaków, a dopiero przy pewnym zakłóceniu środowiska biologicznego stają się chorobotwórcze (Campbell, 1986; Chute i Richard, 1991; Perelman, 2000; Maciołek i Olczyk, 2002). Dlatego też należy rozważyć i przyjąć taki pogląd, że rozwój etiologiczny chorób grzybiczych występujących u ptaków jest wynikiem obecności czynników predysponujących jak: niewłaściwe warunki środowiskowe, nadmierna wilgotność, zanieczyszczenie powietrza, ściółki, paszy, wody pitnej, zbyt duża stresogenność ze strony obsługi a także środowiska (hałas), występowanie immunosupresji u ptaków oraz przedłużająca się terapia antybiotykowa szczególnie stosowana do wody pitnej przez dłuższy okres. Z pośród znanych grzybic do najczęściej występujących u strusi młodych zaliczyć należy: aspergilozę, kandidiozę oraz zygomykozę (Preleman, 1991; Kuttin, 1992).