Bieżący numer

Archiwum

Antropozoonozy XXI wieku występujące u ptaków i zwierząt - zagrożeniem dla zdrowia człowieka (Część I)
Henryk Maciołek, Anetta Zielińska

Antropozoonozami określamy choroby odzwierzęce, zakaźne bakteryjne, wirusowe oraz pasożytnicze, które przenoszą się w sposób naturalny ze zwierząt kręgowych oraz od ptaków domowych lub wolno żyjących, drapieżnych, wodnych na człowieka stanowiąc stosunkowo duże zagrożenie dla jego zdrowia a nawet życia.
Choroby odzwierzęce w życiu człowieka bądź społeczeństwa, a także narodu historycznie odgrywały wielkie znaczenie epidemiologiczne i epizootiologiczne. Pojawiały się w momencie zaistnienia bliższych kontaktów człowieka ze zwierzętami lub ptakami drapieżnymi, wodnymi wolno żyjącymi, łownymi będącymi źródłem pożywienia i dostarczycielami skór oraz ze zwierzętami udomowionymi. Bliższy związek człowieka ze zwierzętami bądź ptakami spowodował, że obecnie atakuje społeczeństwo coraz liczniejsza grupa tych chorób, które stanowią bardzo istotny problem nie tylko medyczny i weterynaryjny, ale przede wszystkim dla hodowli zwierząt domowych oraz całego rolnictwa. Są one w dużej mierze chorobami zawodowymi, których źródło zakażenia tkwi w bezpośrednim środowisku pracy bądź w upodobaniach człowieka w hodowli gołębi, kur, strusi, indyków, kaczek, ptaków ozdobnych, bażantów, kuropatw, oraz w uprawianiu myślistwa i łowiectwa.
Piśmiennictwo:
1. Anusz Zbigniew: „Podstawy epidemiologii i kliniki chorób zakaźnych” PZWL – 1982r.
2. Łosieczko K., Klimentowski St.: „Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych podlegające obowiązkowi zgłaszania” Akademia Rolnicza Wrocław 1996r.
3. Maciołek H: „Epidemiologia chorób odzwierzęcych w zarysie” Akademia Świętokrzyska Piotrków 2001.
4. Maciołek H.: „Simulidoza zwierząt” Magazyn Weterynaryjny 2000r.
5. Maciołek H.: „Sytuacja Epizootyczna morbillowirozy koni sportowych w Australii” 2000r. niepublikowane.
6. Kołacz J. i wsp. „Zakaźna encefalopatia bydła” Medycyna Weterynaryjna 1981r.
7. Raport Stanowego Instytutu Medycznego, Waszyngton 1992r.
8. Wachnik Z.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne wód na terenie łąk lub pastwisk zalewowych w okresie wiosenno – letnim. Wrocław, 1960 r.
9. Samorek – Salamonowicz E.: Wirus Zachodniego Nilu Biuletyn Nr 3/2010.
10. Dolka B i wsp.: Wirus grypy ptaków Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej a gołębie – wybrane zagadnienia. Biuletyn Nr 3/2010.
11. Projekt Ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych: Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. Lista organizmów szkodliwych dla człowieka oraz ich kwalifikacja 2010r. Internet.