Bieżący numer

Archiwum

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach w żywieniu drobiu
Łukasz Chorąży

 Pod koniec XIX wieku powszechnie uważano, że regularne dostarczenie do organizmu człowieka, czy też zwierzęcia określonych ilości białka, tłuszczu, węglowodanów oraz soli mineralnych całkowicie zaspokaja potrzeby energetyczne organizmu i zapewnia dostarczenie niezbędnych składników do wzrostu oraz rozwoju nowych komórek i tkanek, co jest warunkiem normalnego funkcjonowania każdego żywego organizmu. Pozornie wydawało się, ze problemy fizjologii żywienia ludzi i zwierząt zostały ostatecznie rozwiązane. Natomiast w miarę gromadzenia nowych faktów nabierano przekonania, że zapewnienie organizmowi energii i materiałów budulcowych nie wystarcza, bowiem pokarm musi zawierać dodatkowo pewne ilości specyficznych substancji, bez których organizm nie może normalnie funkcjonować. Dlatego substancje te nazwano witaminami. Terminem witamina (vitatzn. życie), określa się niezbędne do życia związki organiczne o zróżnicowanej budowie, spełniające w żywym organizmie ważne funkcje biologiczne, przede wszystkim katalityczne, i stanowiące dla zwierząt oraz ludzi substancje egzogenne. Brak lub niedostateczna ilość tych związków w organizmie wywołuje wystąpienie charakterystycznych objawów chorobowych lub niedoborowych. Objawy te doprowadziły do rozwoju nowej gałęzi nauki i odkrycia poszczególnych witamin.