Bieżący numer

Archiwum

Skuteczna ochrona obiektów inwentarskich przed gryzoniami
Stanisław Ignatowicz

W budynkach inwentarskich i wokół nich mogą przebywać: mysz domowa (ryc. 1), szczur wędrowny i szczur śniady. Z pól zaglądać do przechowalni pasz może mysz polna (ryc. 2) i mysz zaroślowa. Gryzonie te są bardzo szkodliwe, jeśli występują w kurnikach i magazynach paszowych, gdyż zjadają podawaną i przechowywaną paszę. Zanieczyszczają różne produkty odchodami i moczem, gdyż w ciągu roku szczur pozostawia po sobie 25000 „bobków”, a mysz - 17000. Przenoszą przynajmniej 45 groźnych chorób ludzi i zwierząt domowych, m. in.: salmonellozę, włośnicę, toksoplazmozę, a także uszkadzają struktury drewniane i przewody elektryczne.
Zwalczanie szczurów i mysz w budynkach inwentarskich jest trudne, gdyż szkodniki te mają tam nieograniczone ilości smacznego pokarmu i wody, kryjówki chroniące je przed drapieżnikami oraz doskonałe miejsca do gniazdowania. Wybór metody obniżenia liczebności populacji gryzoni należy dostosować do liczebności szkodników. Gdy jest ich mało w budynku i wokół niego, wtedy mogą wystarczyć chwytacze gryzoni (pułapki żywołowne), aby wyłapać szczury lub myszy przychodzące z zewnątrz. Gdy zostaną stwierdzone liczne gryzonie, wtedy należy jak najszybciej zastosować chemiczną metodę zwalczania gryzoni