Bieżący numer

Archiwum

L-karnityna i jej rola w organizmie. Możliwości zastosowania w żywieniu drobiu
Mgr Elżbieta Kopczyńska, mgr inż. Bogusława Pyka

Katedra Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Ważnym i często poruszanym tematem publikacji w ostatnich latach są zagadnienia związane z biochemicznymi i fizjologicznymi aspektami działania L-karnityny. Szczególnie interesujące są doniesienia o korzystnym działaniu L-karnityny w chorobach układu krążenia, wątroby, nerek czy mięśni i możliwościach wykorzystania jej jako środka farmakologicznego.
Po raz pierwszy L-karnitynę wyizolowano w 1905 roku z mięśni (mięso- łac. carnus) i stąd właśnie wywodzi się jej nazwa. Początkowo substancja ta, ze względu na podobny do witamin z grupy B mechanizm działania, była nazywana witaminą Bt. Wynikało to z obserwacji, że brak L-karnityny w pożywieniu prowadzi do gromadzenia się tłuszczu u larw Tenebrio molitor (Fraenkel, 1955). Jednak według definicji L-karnityna nie może być zaliczana do witamin, ponieważ nie spełnia kryteriów klasyfikacji. Wynika to przede wszystkim z tego, że jest substancją syntetyzowaną w organizmie i tylko częściowo jest dostarczana z dietą. Stąd też ostatecznie wielu badaczy zalicza ją do substancji witaminopodobnych (Bremer, 1983).