Bieżący numer

Archiwum

Symbolika ptaków w Biblii
Katarzyna Przybylska Tomasz Szwaczkowski

Święte księgi wielu religii odwołują się do synboliki przyrodniczej, bliskiej człowiekowi zarówno przed wiekami jak i obecnie. Metafory i symbole z jednej strony nawiązywały do ówczesnego postrzegania świata, a z drugiej kreowały także pewne postawy – nie tylko w religijnych kręgach. Ponadczasowym przykładem jest gołąb, utozsamiany pod różnymi szerokościami geograficznymi z symbolem pokoju.