Bieżący numer

Archiwum

Układ immunologiczny ptaków, cz. I.
Lek. wet. Karolina Tarasiuk

Istnieje wiele podobieństw w budowie i funkcjonowaniu układu odpornościowego ptaków i ssaków, a różnice wynikają głównie z obecności u ptaków bursy Fabrycjusza, spełniającej podobną funkcję do szpiku kostnego u ssaków, odmiennych mechanizmów różnicowania przeciwciał oraz sposobu nabywania odporności biernej przekazywanej od matki na potomstwo. Należy zaznaczyć, iż pomimo stosunkowo wielu dostępnych danych na temat struktury i funkcjonowania systemu immunologicznego u kur, wciąż mało poznane są procesy odpornościowe u drobiu wodnego.