Bieżący numer

Archiwum

Wpływ zmian klimatu na owady i ptaki
Prof. dr hab. Jan Boczek

 Zmieniający się klimat, a więc temperatura, wilgotność i opady, prądy powietrza zmieniają ekosystemy na kuli ziemskiej, zaburzają równowagę ekologiczną. Zmiany dotyczą flory i fauny całych rejonów Zmienia się bioróżnorodność. Zmiany zespołów roślinnych powodują zmiany fauny a więc w dużym stopniu owadów i ptaków. Owady, podobnie jak ptaki są bardzo dobrymi indykatorami tych zmian.