Bieżący numer

Archiwum

Wartość pokarmowa wybranych tłuszczów paszowych wykorzystywanych w żywieniu drobiu
Marcin Hejdysz*, Joanna Dekert, Katarzyna Janiszewska**, Damian Józefiak*

Tłuszcze, w porównaniu do węglowodanów i białek, są związkami chemicznymi o najwyższej kaloryczności. Dzięki bardzo małej polarności cząsteczek stanowią grupę substancji niemalże nierozpuszczalnych w wodzie. Tłuszcze wykorzystywane w paszach dla drobiu należą do grupy tłuszczów prostych, wśród których wyróżnia się tłuszcze właściwe oraz woski. Tłuszcze właściwe zbudowane są z alkoholu, którym jest glicerol oraz maksymalnie z trzech kwasów tłuszczowych, połączonych ze sobą za pomocą wiązań estrowych. W ten sposób tworzy się cząsteczka tłuszczu, która przyjmuje swoją nazwę w zależności od tego z ilu kwasów tłuszczowych się składa. Jeśli posiada trzy kwasy tłuszczowe nosi nazwę triacylogliceroli, dwa kwasy tłuszczowe - diacylogliceroli, natomiast cząsteczki zawierające wyłącznie jeden kwas tłuszczowy to monoacyloglicerol. Każdy kwas tłuszczowy ma ściśle przypisany symbol, w celu szybkiej identyfikacji, a każdy znak w symbolu charakteryzuje inną właściwość budowy (Rys. 1). Natomiast woski stanowią grupę związków, w których zamiast glicerolu występuje monohydroksylowy alkohol wielowęglanowy. Jednak ze względu na swoje mało przydatne właściwości odżywcze nie znalazły one zastosowania w żywieniu drobiu (Murray i in., 2008).
Bibliografia

AM, 2004, Przeciwutleniacze, http://www.ppr.pl/dział-przeciwutleiacze-2616.php
Anjum M. I., Mirza I. H., Khan A. G., Azim A., 2004, Effect of fresh versus oxidized soybean oil on growth performance, organs weights and meat quality of broiler chicks, Pakistan Vet. J., 24 (4).
Azman M. A., Konar V., Seven P. T., 2004, Effect of different dietary fat source on growth performances and carcass fatty acid composition of broiler chickens, Revue Med. Vet. 156, 5: 278-286.
Barbour G. W., Farran M. T., Usayran N. N., Darwish A. H., Uwayjan M. G., Ashkarianm V. M., 2006, Effect of soybean oil supplementation to low metabolizable energy diets on production parameters of broiler chickens, J. Appl. Poult. Res. 15: 190-197.
Batal A. B., Parsons C. M, 2002, Effects of age on nutrient digestibility in chicks fed different diets, Poult. Sci., 81: 400-407.
Beyne M. W. A. n, 2008, Fatty acid digestion and deposition in broiler chickens fed diets containing either native or randomized palm oil, Poult. Sci. 87: 506-513.
Chekani-Azar S., Hosseini-Mansoub N., Bahrami Y., Ahadi F., Lotfi A., 2010, Dietary fish oil improve performance and carcass characterizes of broilers immunized with sheep erythrocytes, International Journal of Academic Research, 5.
Cherian G., 2007, Dietary lipids and metabolic disorders in poultry.
Cook, M. E., Miller C. C., Park Y., Pariza M. W.,1993,Immune modulation by altered nutrient metabolism: Nutritional control of immune-induced growth depression.Poult. Sci. 72:1301–1305.
Drozdowski B. Lipidy. W. 1996. Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności. Red. Z.E. SIKORSKI. WNT Warszawa; 167-233.
Du M., Ahn D. U., 2002, Effect of Dietary Conjugated Linoleic Acid on the Growth Rate of Live Birdsand on the Abdominal Fat Content and Quality of Broiler Meat,Poult. Sci. 81:428–433.
Dube B., 2007, Usage of fat in broiler nutrition.
Farhoomand P., Checaniazer S., 2009, Effects of graded levels of dietary fish oil on the yield and fatty acid composition of breast meat in broiler chickens, J. Appl. Poult. Res., 18: 508-513.
Ferrini G., Baucells M. D., Esteve-Garcı´a E., Barroeta A. C., 2008, Dietary Polyunsaturated Fat Reduces Skin Fat as Well as Abdominal Fat in Broiler Chickens,Poultry Science 87: 528–535 doi:10.3382/ps.2007-00234.
Fouladi P., Nobar R. S., Ahmadzade A., Shahriar H. A., Noshadi A., 2008, Effect of canola oil on the internal organs and carcass weight of broilers chickens, Journal of Animal and Veterinary Advances, 7: 1160-1163.
Halle I., (1999), Archives Tierernahr, 4: 371-390.
Hamilton C. R., 2002, Value of animal fats and recycled greases in animal feeds.
Jorgensen H., Zhao Q., Theil P. K., Jakobsen K., 2008, Effect of graded levels of rapeseed oil in isonitrogenous diets on the development of the gastrointestinal tract, and utilisation of protein, fat and energy in broiler chickens, Archives of Animal Nutrition, 4: 331-342.
Ketels E., 1994, The metabolizable energy values of fats in poultry diets. Applied Biological Sciences Section Agriculture.
Leeson S., Zubair A.K.,2004, Digestion in poultry I. Proteins and fats.
Marquardt R. R., Han Z., 1996, Enzymes in poultry and swine nutrition, International Development Research Centre.
Meng X., Slominsk B. A. i, Guenter W., 2004, The effect of fat type, carbohydrase, and lipase addition on growth performance and nutrient utilization of young broilers fed wheat-based diets, Poultry Science, 83:1718-1727.
Murray R. K., Granner D. K, Rodwell V. W., 2008, Biochemia Harpera. Lipidy o znaczeniu fizjologicznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
Nayebpor M., Hashemi A., Farhomand P., 2007, Influence of Soybean Oil on Growth Performance, Carcass Properties, Abdominal Fat Deposition and Humoral Immune Response in Male Broiler ChickensJournal of Animal and Veterinary Advances, 6: 1317-1322.
Newman R. E., 2000, Modulation of avian metabolism by dietary fatty acids, Department of Animal Science.
O'Neill L. M.,Galvin K.,, Morrissey P. A., Buckley D. J., 1988, Effect of carnosine, salt and dietary vitamin E on the oxidative stability of chicken meat, Meat Science Volume 52, Issue 1, May 1999, Pages 89-94.
Osek M., Janocha A., Milczarek A., Klocek B., 2005Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczonymi różnymi olejami roślinnymiRośliny oleiste, Tom XXVI: 527-530.
Osek M., Milczarek A., Janocha A., 2008, Wpływ różnych proporcji oleju sojowego i lnianego w mieszankach dla kurcząt brojlerów na ich wzrost, wartość tuszki i cechy jakościowe mięsa, Rośliny oleiste, Tom XXIX: 254-266.
Pisarski R., Malec H., 2001, Wpływ tłuszczu paszowego na wybrane wskaźniki odchowu, ilość i jakość tłuszczu w mięśniu piersiowym oraz lipoproteiny osocza krwi kurcząt brojlerów, Rocz. Nauk. Zoot., 28(1): 145-153.
Preston C. M., McCracken K. J., Bedford M. R., 2001, Effect of wheat content, fat source and enzyme supplementation on diet metabolisability and broiler performance, British Poultry Science, 42: 625-632.
Sanz M., Lopez-Bote C. J., Menoyo D., Bautista J. M., 2000, abdominal fat deposition and fatty acid synthesis are lower and B-oxidation is higher in broiler chickens fed diets containing unsaturated rather than saturated fat, J. Nutrition 130: 3034-3037.
Sauvant D., Perez J.-M., Tran G., 2004. Tables composition and nutritional value of feed materials. 294 – 297.
W. Smink, W. J. J. Gerrits, R. Hovenier, M. J. H. Geelen, H. W. J. Lobee, M. W. A. Verstegen, A. C. Beynen, 2008, Fatty acid digestion and deposition in broiler chickens fed diets containing either native or randomized palm oil, Poultry Science 87: 506-513.
Szymczyk, B., Pisulewski P., Szczurek W., Hanczakowski P., 2001, Effects of conjugated linolenic acid on growth performance, feed conversion efficiency, and subsequent carcass quality in broiler chickens, Br. J. Nutr. 85:465–473.
Wang, Y. W., Cherian G., Sunwoo H. H., Sim J. S., 2000, Dietary polyunsaturated fatty acids significantly affect laying hen lymphocyte proliferation and immunoglobulin G concentration in serum and egg yolk. Can. J. Anim. Sci. 80:597–604.
Wongsuthavas S., Yuangklang, C., Mitchaothai, J., Vasupen, K., Beynen, A. C., 2007. Energy balance of beef tallow and soya bean oil in broiler chickens. Proceedings of the British Society of Animal Science 2007, Southport, UK, 2 – 4 April 2007: 240.
Zduńczyk Z., Jankowski J., Konwicki A., 2001, Tłuszcze w żywieniu drobiu