Bieżący numer

Archiwum

Marketing produktów drobiarskich
Prof. dr hab. Jacek Kijowski i mgr Robert Kusterka

Pojęcie „marketingu” pochodzi od angielskiego słowa „market” (rynek) i nie ma ono precyzyjnego odpowiednika w języku polskim, podobnie jak w większości języków świata.
Jeden z najbardziej uznanych w świecie specjalistów marketingu Philip Kotler definiuje pojęcie marketingu w następujący sposób:
Marketing jest procesem społecznym i zarządczym dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów [Kotler, 1994]
Piśmiennictwo
Dobiegała-Korona B. i in.: Marketing w agrobiznesie. CIM Warszawa, 1995.
Kotler Ph.: Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa, 1994.