Bieżący numer

Archiwum

Kapłonowanie kogutów
Dr n. wet. Lech Gogolewski Lek. wet. Marcin Czerwiński


Operacyjne usuwanie jąder u samców ptaków przeprowadza się, najczęściej u kogutów i indyków. Korzyści wynikające z operacji znane są od dawna. Celem jest uzyskanie kastratów, których przyrosty masy ciała są o 50-100% większe niż osobników niekastrowanych. Mięso pozyskane z kapłonów jest delikatniejsze, przerośnięte tkanką tłuszczową i cechuje się większymi walorami smakowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego- kapłon to: „samiec ptaka chirurgicznie kastrowany przed osiągnięciem dojrzałości płciowej i poddany ubojowi w wieku minimum 140 dni: po kastracji kapłony muszą być tuczone przez okres co najmniej 77 dni”.
Piśmiennictwo:
1. Praca zbiorowa „Anatomia ptaków domowych i embriologia kury” (1986)
2. Kazimierz Marek „Choroby drobiu” (1972)
3. Józef Kulczycki „Terapia chirurgiczna zwierząt domowych” (1950)
4. Julian Kostyra „Trzebienie samców zwierząt domowych” (1972)
5. PTF „Produkty lecznicze stosowane w weterynarii” (2006)