Bieżący numer

Archiwum

Marketing produktów drobiarskich Część III
Prof. dr hab. Jacek Kijowski i mgr Robert Kusterka* Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, *DROP S.A. Ostrzeszów

 Proces planowania, realizacji i wprowadzania na rynek nowego produktu

Opracowywanie nowych produktów jest procesem złożonym, wymagającym współpracy grupy specjalistów reprezentujących różne obszary funkcjonowania firmy takie jak: marketing, zarządzanie, produkcja, technologia i finanse. Opracowywanie i wprowadzanie na rynek nowego produktu, wiąże się zazwyczaj ze znacznymi wydatkami finansowymi, przeznaczanymi na prace badawczo – rozwojowe, opracowanie i wdrażaniem technologii, przygotowanie nowych opakowań, badania laboratoryjne produktu oraz reklamę i promocję produktu.
Piśmiennictwo
Altkorn J.: Podstawy marketingu. Wydanie III. Instytut Marketingu Kraków, 1996.
Czapski J.:( Redakcja) Opracowanie nowych produktów żywnościowych – praca zbiorowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań, 1995.
Kotler Ph.: Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. WydawnictwoGebethner & Ska, Warszawa, 1994.
PN-A-86526:1995 Produkty drobiarskie – Wędliny drobiowe – Wymagania wspólne