Bieżący numer

Archiwum

Niepożądane na fermie, a jakże natrętne – muchy i ich zwalczanie.
Dr inż. Katarzyna Jankowska

 Osiąganie dobrych wyników w produkcji drobiarskiej jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy ptaki mogą przebywać w zdrowym, pozbawionym zagrożeń środowisku. Niebezpieczeństwo zarówno dla ludzi i drobiu stanowi plaga owadów, będących podobnie jak dzikie ptactwo, nosicielami patogenów. W celu zapobiegania chorobom wywołanym przez patogeny przenoszone przez „nieproszonych gości” (owady - głównie wszędobylskie muchy, dzikie ptactwo, gryzonie), na fermach przed nowym cyklem produkcyjnym (zasiedleniem kurnika – program zapobiegawczy – profilaktyczny (okresowy), związany z przemieszczaniem ptaków i z przygotowaniem pomieszczeń do nowej obsady), realizuje się w pierwszej kolejności profilaktyczny program oczyszczania, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.Program ten ma na celu zmniejszenie zagrożenia infekcją poprzez redukcję w środowisku licznych drobnoustrojów. Bioochrona zabezpieczająca fermę drobiu przed patogenami, pozwala na zwiększenie produkcyjności oraz opłacalności hodowli poprzez ograniczenie procentu upadków ptaków, wynikających z zachorowań. Zwiększone środki ostrożności związane z ochroną fermy, a tym samym „zdrową produkcją”, wpływają tym samym na zmniejszenie zagrożenia zdrowia publicznego. Nie należy zatem lekceważyć ważnego problemu zapobiegania chorobom wywoływanym u drobiu przez drobnoustroje, bowiem tylko „czyste” środowisko fermy nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla ptaków i ludzi.