Bieżący numer

Archiwum

System utrzymania kur nieśnych a jakość jaj
Dr inż. Lidia Lewko, Dr Hab. Ewa Gornowicz, Prof. Nadzw.

 Nieustanne spory wśród naukowców, producentów, ekologów i konsumentów budzą różne systemy utrzymania kur niosek. Priorytetową sprawą jest wpływ tych systemów na zdrowie ptaków a tym samym możliwość ujawniania ich naturalnych zachowań. Jednakże niełatwo jest ocenić, czy dany system utrzymania zapewnia dobre zdrowie ptaków i zaspokaja ich podstawowe potrzeby etologiczne i behawioralne. Systemy te wpływają bezpośrednio i pośrednio nie tylko na ich zachowanie, produkcyjność i zdrowotność, ale również na jakość pozyskiwanych jaj (Tauson, 2005).