Bieżący numer

Archiwum

Działalność gospodarcza a działalność rolnicza - podstawy, różnice, korzyści
Adam Kuźma – Radca Prawny

I. Działalność gospodarcza
1. Istota i formy wykonywania działalności gospodarczej,
2. Działalność osób fizycznych (mali, średni przedsiębiorcy),
3. Wymogi podjęcia działalności gospodarczej,
4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
II. Działalność rolnicza
1. Istota i formy wykonywania działalności rolniczej,
2. Wymogi podjęcia działalności rolniczej,
3. Korzyści dla przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą
a. zwolnienia i ulgi podatkowe
b. kredyty i programy wspierające działalność rolniczą