Bieżący numer

Archiwum

Czynniki ograniczające prawidłowy odchów piskląt niosek. Część II
Michał Szafryna – Kierownik produktu ds. drobiu

W poprzednim artykule omówiłem czynniki, mające wpływ na prawidłowy odchów piskląt niosek, gdzie wspomniałem o modelowej jakości samego pisklęcia, obserwacji stada, a także utrzymaniu higieny w kurniku. W kolejnej odsłonie tematu przedstawiam inne ważne uwarunkowania mające wpływ na prawidłowy wzrost piskląt niosek jaj konsumpcyjnych.
Eliminacja szkodliwych czynników na fermie
W odniesieniu do zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych na naszej fermie musimy pamiętać o pojęciu bioasekuracji. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka poniższych zagadnień:
· lokalizacja naszej fermy w stosunku do innych producentów drobiu. Uważa się, że minimalna, bezpieczna odległość jednej fermy od drugiej, to 3-4 km
· utrzymywanie ptaków należących tylko do jednej kategorii wiekowej na fermie
· przypisanie konkretnego pracownika do jednego obiektu
· używanie odzieży ochronnej
· ograniczenie liczby osób wizytujących fermę do minimum
· zastosowanie mat dezynfekcyjnych przy wjeździe na fermę i przy wejściu do kurnika
· regularne zbieranie upadków oraz ich przetrzymywanie w specjalnie przystosowanych kontenerach
· cykliczna dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja fermy
Biblografia:
1. Fokus z żywienia kur w odchowie – dr inż.. T. Wertelecki
2. Lohmann Brown – Layer managment guide
3. ISA Brown – General managment guide
4. De Heus – Żywienie niosek (materiały reklamowe)