Bieżący numer

Archiwum

Efektywność stosowania nasion lnu w żywieniu kur ras zachowawczych
Dr hab. Józefa Krawczyk prof.ndzw, dr inż. Ewa Sosin-Bzducha Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt

 Len odmian tradycyjnych odznacza się wysoką zawartością tłuszczu, a w nim kwasu linolenowego (LNA; C18:3 n-3) i w przypadku zastosowania w żywieniu zwierząt, a szczególnie drobiu - pozwala uzyskać produkty wykazujące właściwości żywności funkcjonalnej. Zastosowanie nasion lnu lub oleju lnianego w mieszankach dla kur nieśnych wysoko wydajnych zestawów towarowych pozwala otrzymać jaja wzbogacone w nienasycone kwasy tłuszczowe PUFA n-3, głównie kwas LNA, a także powstające w wyniku jego przemian kwasy eicozapentaenowy (EPA; C20:5) oraz dokozaheksaenowy (DHA; C22:6). W pracach zmierzających do wzbogacania treści jaj koniecznym jest sprawdzenie, czy wprowadzenie źródeł kwasów nie spowoduje spadku produkcyjności lub pogorszenia cech fizycznych jaj. Z badań Połtowicz i Wężyk (2005) prowadzonych na kurach ISA Brown wynika, że dodatek nasion lnu w żywieniu niosek wpływa korzystnie na barwę żółtka, powodując równocześnie nieznaczne obniżenie w nim poziomu cholesterolu. Natomiast Hazim i in. (2010) dodając nasiona lnu do mieszanki dla przepiórek stwierdzili polepszenie wszystkich cech fizycznych jaj. W literaturze zanotowano także wpływ nasion lnu na masę jaj, ale tych wyników nie potwierdzono jednoznacznie. Wzrost masy jaja pod wpływem dodatku lnu uzyskali Novak i Scheideler (2001) oraz Połtowicz i Wężyk (2005), a w badaniach na przepiórkach Hazim i in. (2010). Natomiast Bean i Leeson (2003) zanotowali tendencję malejącą zarówno masy jaja jak i masy żółtka, a Basmacoglu i in. (2003) zauważyli brak statystycznie potwierdzonej zależności dodatku do paszy lnu i tłuszczu rybiego na masę jaja i grubość skorupy.