Bieżący numer

Archiwum

Przydomowy chów kur może być opłacalny
Prof. dr hab. Helena Kontecka Katedra Hodowli i Użytkowania Drobiu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 Przydomowy chów kur, zwany także przyzagrodowym, kojarzy się zwykle z małą liczebnością (50-60 sztuk) stada ptaków oraz z niewielką produkcją jaj, głównie na potrzeby własne gospodarstwa. Chów ten prowadzony jest systemem ekstensywnym, w którym kury w ciągu dnia żerują na terenie podwórza oraz przyległych do gospodarstwa polach lub łąkach. Przy czym ilość i jakość znajdowanego pożywienia zależy od pory roku. W takich warunkach zaleca się utrzymywanie kur w typie ogólnoużytkowym tj. ptaków o gorszej nieśności, a jednocześnie mniejszych wymaganiach środowiskowych, w porównaniu do wysoko produkcyjnych kur przeznaczonych do chowu intensywnego. Przykładem takich kur między innymi są: krajowe mieszańce Rosa 1, do niedawna mieszańce Astra D i Astra W, a także kury ze stad zachowawczych objętych programem ochrony zasobów genetycznych drobiu.