Bieżący numer

Archiwum

Genetyczny potencjał wzrostu brojlerów a opłacalność ich produkcji, cz. VII
Dr inż. Alina Rachwał Poznań

 Przy określonej jakości piskląt i jakości paszy końcowy wynik wychowu brojlerów zależy od właściwego management, czyli samego producenta. Pierwsze dwa tygodnie życia uważa się za krytyczne dla piskląt. W okresie tym ptaki są bowiem szczególnie podatne na stresy, które mogą być wywołane takimi czynnikami jak: zbyt wysokie lub niskie temperatury otoczenia, za duże zagęszczenie kurcząt na 1 m2 powierzchni, nieodpowiednie żywienie, urazy mechaniczne, choroby itp. Dla jednodniowych piskląt największe znaczenie ma temperatura, zwłaszcza, że są one narażone na stres cieplny jeszcze przed umieszczeniem w kurniku. Optymalna temperatura dla jednodniówek to 29,5 – 35,0oC. Często natomiast zdarza się, że w zakładzie wylęgowym, w magazynie piskląt lub podczas transportu występują znaczne odstępstwa od zalecanego poziomu. Temperatura ciała pisklęcia po wykluciu wynosi 39,7oC, a dopiero w 3. tygodniu życia osiąga poziom 42oC, odpowiadający temperaturze ciała ptaków dorosłych. Nakłonienie kurcząt do spożywania paszy zaraz po ich wprowadzeniu do kurnika ma duże znaczenie praktyczne. Efektem pobrania paszy jest wzmożona produkcja ciepła w organizmie, co okazuje się szczególnie korzystne przy niskiej temperaturze otoczenia. W przypadku gdy temperatura i wilgotność w pomieszczeniu są zbyt wysokie, zmniejsza się spożycie paszy. W takiej sytuacji należy im zapewnić stały dostęp do świeżej i czystej wody.