Bieżący numer

Archiwum

Występowanie herpeswirusów u ptaków dziko żyjących w Polsce
Dr wet. mgr Grzegorz Woźniakowski

Herpeswirusy stanowią niejednorodną grupę wirusów otoczkowych zakażających zarówno drób, jak również gołębie i ptaki wolno żyjące. Zróżnicowane objawy kliniczne i zmiany anatomopatologiczne powodują, że wyróżniono przynajmniej kilka jednostek chorobowych wywoływanych przez nie u ptaków. Są to między innymi: choroba Mareka (MD) czy zakaźne zapalenie krtani i tchawicy u kur (ILT), wirusowe zapalenie jelit kaczek (DVE), choroba Smadela u gołębi (SD), herpeswiroza u ptaków dzikich czy choroba Pacheca (PD) u Papugowych. Charakterystyczna dla herpeswirusów jest faza latencji, co powoduje duże trudności w ich wykrywaniu i dalszym badaniu ich właściwości. Celem przeprowadzonych badań była ocena występowania herpeswirusów u ptaków wolno żyjących w Polsce przy użyciu metody real-time PCR oraz analiza sekwencji genu polimerazy DNA. Badania wykazały występowanie herpeswirusów u 18/88 (20,4%) badanych ptaków. Ponadto stwierdzono, że podobieństwo sekwencji kodującej polimerazę DNA u ptaków dziko żyjących wynosiło od 97,1 do 100% niezależnie od gatunku badanych ptaków, natomiast podobieństwo sekwencji izolatów pochodzących z Polski, USA i Australii wynosiło około 37,4%. Wyniki badań świadczą o wysokim podobieństwie herpeswirusów izolowanych od gołębi i ptaków drapieżnych na terenie Polski oraz dowodzą, że zakażenie herpeswirusami występującymi u tych ptaków może dotyczyć również ptaków nie będących drapieżnikami np.: wrona siwa, drozd śpiewak, czy mewa srebrzysta. Wyniki badań zostaną rozszerzone w przyszłości o analizę kompletnego genomu CoHV-1 co pozwoliło by na finalne wyjaśnienie etiologii zakażeń herpeswirusami.
Literatura
1. Kaleta E, Docherty D: Avian herpesviruses. In Infectious Disease of Wild Birds. Edited by Thomas N, Hunter D, Atkinson C. Ames, Iowa: Blackwell Publishing; 2007:63-86.
2. Smadel JE, Jackson EB, Harman JW: A new virus disease of pigeons: Recovery of the virus. J Exp Med 1945, 81:385-98.
3. Calnek BW, Hitchner SB: Survival and disinfection of Marek’s disease virus and the effectiveness of filters in preventing airborne dissemination. Poult Sci 1973, 52:35-43.
4. Niczyporuk JS, Samorek-Salamonowicz E, Kozdruń W, Mizak Z: Attempts to detect West Nile virus in wild birds in Poland. Acta Vet Hung 2011, 59:405-408.
5. Freick M, Müller H, Raue R: Rapid detection of pigeon herpesvirus, fowl adenovirus and pigeon circovirus in young racing pigeons by multiplex PCRJ Virol Methods 2008, 148:226-231.
6. Zsivanovits P, Forbes NA, Zvonar LT, Williams MR, Lierz M, Prusas C, Hafez MM: Investigation into the seroprevalence of falcon herpesvirus antibodies in raptors in the UK using virus neutralization tests and different herpesvirus isolates. Avian Pathol 2004, 33: 599-604.
7. Aini I, Shih LM, Castro AE, Zee YC: Comparison of herpesvirus isolates from falcons, pigeons and psittacines by restriction endonuclease analysis. J Wildl Dis1993 29:196-202