Bieżący numer

Archiwum

Przygotowanie kurnika do kolejnego cyklu – rola zamgławiania
Katarzyna Jankowska

Produkcja zwierząt, w tym głównie drobiu, wymaga dbałości o utrzymanie higieny na wysokim poziomie, co owocuje sukcesem produkcyjnym i przełożeniem na efekt ekonomiczny (zysk). Obecnie intensywność i skala produkcji drobiarskiej wymusiły zmianę w całokształcie prac związanych z przygotowaniem fermy do zasiedlenia. Wraz z progresem hodowlanym i technologicznym, podwyższeniem stopnia świadomości oraz pojawianiem się nieznanych wcześniej i trudnych do zwalczania jednostek chorobowych, przygotowanie i dezynfekcja budynków inwentarskich zaczęły stanowić bardzo ważny aspekt w hodowli. Zabiegi takie prowadzą do poprawy efektywności produkcji zwierzęcej poprzez minimalizowanie strat (głównie upadków), a przez to również do obniżania kosztów. Kroki zmierzające w kierunku podniesienia poziomu higieny były sprowokowane dokładną analizą fizjologii młodych ptaków w powiązaniu z otaczającym je środowiskiem oraz reakcją organizmu na oddziaływanie warunków ich bytowania. W przeciwieństwie do ssaków, układ odpornościowy ptaków jednodniowych nie jest zaopatrzony w przeciwciała pochodzące od matki, lecz posiada odporność na drobnoustroje pochodzące tylko ze środowiska, w którym przebywała jego matka (ferma zarodowa). Dlatego trafiając w warunki fermowe do dalszej hodowli, gdzie poziom higieny pozostawia bardzo dużo do życzenia, organizm ptaka musi zmobilizować się do walki z patogenami, a to wpływa niekorzystnie na jego przyrosty (częste zachorowania prowadzące do upadków). Konieczne jest zatem zapewnienie optymalnych warunków bytowania, lepszych nawet niż w środowisku naturalnym.
Znaczenie działań mających na celu utrzymanie właściwych warunków zoohigienicznych w obiektach inwentarskich