Bieżący numer

Archiwum

Wartość użytkowa, żywieniowa i kulinarna kaczki piżmowej (Cairina moschata)
Prof. Jacek Kijowski*, mgr inż. Robert Kusterka**, mgr inż. Anna Popiół* *Katedra Zarządzania Jakością Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu **Drop S.A. Zakład Przetwórstwa Drobiarskiego w

 Kaczka piżmowa (Cairina moschata), zwana też barbarie, dziką, francuską, muscovy, niemą jest szczególnym gatunkiem kaczki hodowlanej, występującym nadal w stanie dzikim jako piżmówka amerykańska. Ma szereg cech specyficznych, odmiennych od innych ras, gatunków i rodów kaczki. Dotyczą one morfologii, behawioru, korzystnych cech użytkowych, w tym wysokiego udziału mięsa w tuszce oraz wysokiej jego jakości. Przez ostatnie 35 lat wyspecjalizowana francuska Grupa Grimaud udoskonaliła jej cechy użytkowe. Wzrastającą popularność kaczka ta zawdzięcza szczególnej smakowitości mięsa, dającego się kulinarnie przygotować na różne sposoby, jak również wysokiej wartości żywieniowej, dzięki niskiemu poziomowi cholesterolu a wysokiemu cennych fosfolipidów, przy względnie niskiej zawartości tłuszczu ogólnego. Największym producentem kaczki na rynku krajowym jest firma Drop S.A., która jako jedyna posiada własne zaplecze reprodukcyjne kaczki piżmowej.