Bieżący numer

Archiwum

Genetyczny potencjał wzrostu brojlerów a opłacalność ich produkcji. Zdrowotność stada
Dr inż. Alina Rachwał Poznań

Sukces i osiąganie zysków z chowu kurcząt brojlerów uwarunkowane są dobrze zaplanowanym systemem chowu, uwzględniającym wszystkie elementy cyklu produkcyjnego, kurniki i przygotowanie miejsca wychowu, sprawną obsługę stad, zabiegi profilaktyczne i utrzymanie stada oraz brojlerni wraz z wyposażeniem w czystości i higienie.
Wpływ na zdrowie brojlerów mogą mieć specyficzne dla ptaków czynniki chorobotwórcze, takie jak Mycoplazma lub Salmonella, przenoszone pionowo w zakładzie wylęgowym poprzez jaja z kury-matki na potomstwo (pisklęta) lub poziomo – między ptakami. Powszechnie występujące choroby, wliczając w to pomór rzekomy, zakaźne zapalenie oskrzeli oraz zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (chorobę Gumboro) powinny być uwzględniane rutynowo podczas przygotowania programu szczepień. Jednakże wymagania odnośnie do szczepień zmieniają się i dlatego odpowiedni program musi być opracowany przez lekarza weterynarii, sprawującego opiekę nad stadem, dysponującego szczegółową wiedzą na temat częstotliwości oraz intensywności występowania poszczególnych chorób drobiu w danym rejonie. Niezbędna okazuje się również wiedza o stanie zdrowia, programie szczepień oraz profilu odpornościowym stada rodzicielskiego danych brojlerów.