Bieżący numer

Archiwum

HACCP – system zapobiegania zawleczeniu i rozprzestrzenianiu się ptaszyńca kurzego w kurnikach
Prof. Dr hab. Stanisław Ignatowicz

 W zakładach produkujących żywność, nad bezpieczeństwem produkowanych wyrobów spożywczych „czuwa” system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP), który na każdym etapie produkcji zapobiega wszelkim potencjalnym zagrożeniom zdrowotnym, eliminuje je lub minimalizuje. System HACCP dotyczy wszystkich producentów żywności w krajach UE i w Polsce obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. w każdym zakładzie (Rozporządzenie (WE) nr 852/2004; Szczawińska i Szczawiński, 2005).

LITERATURA
1. Abe T. 1999. HACCP spells change for PCOs. Pest Control Technology, (7).
2. Bonde M. J., Sorensen J. T. 2004. Hert health management in organic pig production using a quality assurances system based on Hazard Analysis and Critical Control Points. NJAS-Wag. J. Life Sci., 52: 133-143.
3. Dzwolak W., Ziajka S. 2001. Podstawy zapewnienia bezpieczeństwa żywności w systemie HACCP. Studio 108, Olsztyn, 127 str.
4. Dzwolak W., Ziajka S., Kroll J. 1999. Dobra Praktyka Produkcyjna GMP w produkcji żywności. Studio 108, Olsztyn, 169 str.
5. Ignatowicz S., Wojciechowski T. 1999. Zwalczanie szkodników sanitarnych zgodnie z zasadami HACCP. Gospodarka Mięsna, 41 (1): 54-57.
6. Kitzman P., Skąpska S., Owczarek L., Baca E. 1999. HACCP. Przewodnik do wprowadzania systemu HACCP w przemyśle owocowo-warzywnym. FAPA, Warszawa, 95 str.
7. Maurer V., Baumgärtner J., Bieri M., Fölsch D. W. 1993. The occurence of the chicken mite Dermanyssus gallinae in Swiss poultry house. Mitt. Schweiz Entomol. Ges., 66: 87-97.
8. Mul M. F., Koenraadt C. J. M. 2009. Preventing introduction and spread ofDermanyssus gallinae in poultry facilities using the HACCP metod. Exp. Appl. Acarol., 48 (1-2): 167-181.
9. Noordhuizen J. P., Frankena K. 1999. Epidemiology and quality assurances: applications at farm level. Prev. Vet. Med., 39: 93-110.
10. Nordenfors H., Chirico J. 2001. Evaluation of a sampling trap for Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae). J. Econ. Entomol., 94: 1617-1621.
11. Rayment G. E. 2006. Australian efforts to prevent the accidental movement of pests and diseases in soil and plant samples. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 37: 2107-2117.
12. Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Dziennik Urzędowy L 139, 30/04/2004 P. 0001 – 0054.
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji. Dz. U. 2004 nr 120, poz. 1259.
14. Trafiałek J. 2007. Zasady systemu HACCP – część II. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (2): 33-34.
15. Szczawińska M., Szczawiński J. 2005. GMP, GHP i HACCP w produkcji żywności – stan aktualny i oczekiwane zmiany. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (3): 4-7.