Bieżący numer

Archiwum

Bioasekuracja ferm głównym elementem utrzymania zdrowotności stad kurcząt. Część 1.
Ireneusz Stachowiak, Monika Michalczuk, Krzysztof Damaziak

 Rozwój produkcji drobiarskiej oraz handlu mięsem na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat jest idealnym przykładem gwałtownej intensyfikacji sektora żywnościowego. Mięso drobiowe stało się przystępnym źródłem białka zwierzęcego, preferowanym w większości regionów świata, dzięki czemu ciągle wzrasta jego spożycie (Van Horne i Achterbosch, 2008). Globalizacja sektora żywnościowego ma również negatywną stronę. Fakt, że ze wzrastającą szybkością przemieszcza się po świecie coraz więcej towarów, środków transportowych i ludzi, umożliwia nieprzewidziane, skuteczne rozprzestrzenianie się różnego typu organizmów, również chorobotwórczych (Heikkilä, 2011). Producenci są zobligowani do bezpiecznego zarządzania przedsiębiorstwem, dbania o status zdrowotny i mikrobiologiczny stad, czyli do zapewnienia odpowiedniej bioasekuracji ferm.