Bieżący numer

Archiwum

Wybrane cechy fizyczne jaj kur utrzymywanych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego
Ewa Gornowicz, Karol Węglarzy, Małgorzata Bereza

 Chów kur nieśnych, zgodnie z oczekiwaniami rolnictwa ekologicznego, opiera się na zasadzie poszanowania wysokich standardów, dotyczących dobrostanu ptaków. Szczegółowe wymogi w tym zakresie określone są w przepisach: rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007, rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008, ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej z dnia 18 marca 2010 r.